Mae Cymdeithas Crefftwyr Gwynedd A Chlwyd yn ceisio hybu crefftwyr lleol unigol ar draws Gogledd Cymru a'u cynnyrch lleol i'r cyhoedd. 'Rydym hefyd yn helpu a sefydlu trefnu ffeiriau crefft newydd a mewn mannau sefydledig are draws Gogledd Cymru.
 
Ers bron i 30 mlynedd bu'r Gymdeithas yn trefnu ffeiriau crefft ar draws Gogledd Cymru, o Theatr Clwyd (Yr Wyddgrug) i Wyl Biwmares, ac o Sioe Mn i Ganolfan Arddio Grosvenor (ger Caer). Yn 2014 'rydym yn gobeithio cychwyn ffair newydd ym Mhorth Eirias, y ganolfan newydd ar lan y mr ym Mae Colwyn.
 
Mae'r cynnyrch ar werth gan ein haelodau yn y ffeiriau hyn wedi'w gwneud llaw yn gyfan gwbl neu'n sylweddol ganddynt. Dyma restr o rai o grefftau'n haelodau:
 
 • Gemwaith o sawl math
 • Gwaith gwydr
 • Tegannau plant a phwpedau
 • Cardiau cyfarch o bob math
 • Bwydydd
 • Celf wal wedi'u haddurno gemau, geodau
 • Bagiau, pyrsiau a chlustogau
 • Gweadwaith
 • Clytwaith
 • Cerameg
 • Cadeiriau gwiail a stoliau troed
 • Nwyddau wedi'u pwytho
 • Sidan wedi'i liwio llaw
 • Crefftau memrwn
 • Anrhegion pren
 • Decoupage
 • Crosio
 • Crefftau broc mr
 • Crochenwaith
 • Gweuwaith plant bach
 • Turnio coed
 • Pyrograffeg
 • Darluniau, ffotograffiaeth a phrintiadau
 • Lluniau dyfrliw
 • Llieinwaith ty
 • Blychau anrhegion, cistiau pwytho a bocsus Etui
 • Dillad wedi'i gwau/ffeltio llaw
 • Cynnyrch edafedd Angora
 • Cerflunio Raku
 • Nwyddau bach ty doliau
 • Celfyddyd sidan
 • Dodrefn i'r ardd
Turnio coed Tegannau meddal Cardiau cyfarch Crochenwaith Celf sidan Clytwaith Jingles y clown Dillad wedi'i gwau ar gyfer babannod Crefftau broc mr Celf wal wedi'u haddurno gemau Blwch tlysau Gwydrau deuliw Stondin yr artist Bowlen wydr Gemwaith Bagiau a phyrsiau Dillad babannod Dodrefn i'r ardd Cadeiriau gwiail Felted wrap Gweuwaith Cloc pren Glas y dorlan, gan Raw/Seller Gwydr
Oriel fach o grefftau safon uchel ein haelodau.
Newyddion

Rhestr Ffeiriau Crefft 2018 wedi'w chyhoeddi - ewch i'r dudalen Calendr Ffeiriau.

Tudalen Newyddion


 
 
Rhestr Ffeiriau

Mae ein rhestr ffeiriau crefft bellach ar gael ar y dudalen  Calendr Ffeiriau


 

  


Hawlfraint 2010-2015 Cymdeithas Crefftwyr Gwynedd A Chlwyd
Polisi preifatrwydd
Cynllunwyd gan Dilwyn Jones, 2010