Dolenni Cyswllt I Wefannau Crefft Eraill

Dyma ddolenni cyswllt i wefannau crefft eraill - efallai y bydd rhai o ddiddordeb i chi!
 
Yn naturiol, ni all y Gymdeithas fod yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol!
 
I gywiro, ychwanegu at, neu dileu dolen(nau) isod, cysylltwch a'r gwefeistr.
 

 
Carft Fairs Wales - rhestr o ddigwyddiadau crefft trwy Gymru.
 
http://www.craftscotland.org/ - Mae CraftScotland yn achos da cofrestredig yn yr Alban, sy'n ceisio hybu a chynnal crefftwyr a chrefftau Albanaidd a llefydd gwerthu crefftau.
 
Creative Crafts Association - trefnwyr ffeiriau crefft ar draws y wlad.
 
Events North Wales - rhestr o ddigwyddiadau crefft ar draws Gogledd Cymru.
 
Rural Crafts Association - yn cynnal a chyflwyno ffeiriau crefft o fri ac yn elfen nodweddiadol yn sioeau mwyaf Y Deyrnas Unedig.
 
The Crafts Council - yn anelu gwneud y DU y lle gorau i wneud, gweld, casglu a dysgu am grefftau cyfoes.
 
The Internet Craft Fair - casgliad o wybodaeth am grefftau yn yr UD, gyda manylion crefftwyr, darparwyr, cymdeithasau crefft a rhestr o ffeiriau crefft i ddod.
 
UK Craft Fairs - hybu pob math o sefydliadau crefft a chrefftwyr yn y DU, a rhestrau o ffeiriau crefft.
 
Walkabout Crafts - gwerthu crefftau, gwybodaeth ddefnyddiol, rhestrau a rhai pethau i'w lawr-lwytho am ddim!
 
Ceredigion Craft Makers - cymdeithas gydweithredol o artistiaid, cynllunwyr a chrefftwyr sy'n byw a gweithio yng Ngheredigion.
 
Origin Dyfed - cymdeithas gydweithredol a sefydlwyd gan grefftwyr lleol Dyfed yn 1990. Mae oriel y gwneuthurwyr yng nghanol Caerfyrddin.
 
Pembrokeshire Craft Makers - cymdeithas annibynnol gwneuthurwyr ac artistiaid sir Benfro a sefydlwyd 30 mlynedd yn l i hybu a gwerthu cynnyrch yr aelodau.
 
Wales Craft Council - mae Cyngor Crefftau Cymru yn sefydliad annibynnol a heb fod yn wleidyddol sy'n helpu pobl yng Nghymru sy'n gwneud bywoliaeth o'u crefftau.
 
Wales Craft Collective - Wales Craft Collective. Prosiect a sefydlwyd gan Hala Jundi i hybu a hyrwyddo celfyddydau a chreftau a wnaed llaw yng Nghymru.

Hafan