Ymaelodi 'r Gymdeithas

'Rydym yn croesawu ceisiadau newydd am aelodaeth gan grefftwyr yn yr ardal. Dyma ychydig o fanteision aelodaeth:
  • Prisiau arbennig ac achub y blaen bwcio stondin yn ein ffeiriau crefft,
  • Cylchlythyr rheolaidd gan y Gymdeithas,
  • Rhannu gwybodaeth a phrofiad, a
  • Bod mewn cysylltiad ac aelodau eraill a'r Pwyllgor.

Cyfyngiadau

Mae rhai cyfyngiadau ar aelodaeth, yn unol chyfansoddiad y Gymdeithas.
  1. Dim mwy na 10% o'r aelodaeth yn byw tu allan i hen siroedd Gwynedd a Clwyd (h.y. tu allan i Ogledd Cymru)
  2. Dim mwy na 20% o un math o grefft gan aelodaeth y Gymdeithas (er enghraifft, gellwn wrthod ceisiadau gan emyddion os oes mwy na 20% o'r aelodaeth yn gwneud gemwaith eisioes)
  3. Rhaid i'r sawl sy'n gwneud cais am aelodaeth wneud cais ysgrifenedig i'r Ysgrifennydd Aelodaeth ar y ffurflen briodol a rhaid darparu sampl o'ch gwaith i'r Pwyllgor ei weld mewn cyfarfod dyfodol o'r Pwyllgor. Cysylltwch a'r Ysgrifennydd Aelodaeth i drefnu hyn. Fel rheol, ni chaniateir cais am aelodaeth heb weld sampl o'ch gwaith.
Yn ogystal a hyn, dylai'ch cynnyrch fod wedi'i wneud llaw yn gyfan gwbl neu'n sylweddol gennych chi (ni chaniateir ail-werthu cynnyrch parod a wnaed gan rhywun arall yn ein ffeiriau crefft), a dylech fod ag yswiriant. Dylech gysylltu a'r Ysgrifennydd Aelodaeth cyn gyrru'r cais am aelodaeth, yn enwedig gan nad yw'r pris aelodaeth presennol ar y ffurflen gais!

Ffurflen Cais Am Aelodaeth

[Ffurflen ddim ar gael yma bellach, cysylltwch a'r Ysgrifennydd Aelodaeth, manylion cysylltu isod]

Yswiriant

Sylwer fod rhaid i chi gael yswiriant Cyfrifoldeb Cyhoeddus (o leiaf) os yn masnachu mewn unrhyw ffair grefft neu marchnad. Mae sawl cwmni a brocer yswiriant ar gael wrth gwrs, ond os ydych angen cymorth i ddod o hyd i un, dyma ychydig o awgrymiadau i chi eu ystyried:
 
Ian W. Wallace
 
http://www.craftinsurance.co.uk
G. M. Imber & Sons Ltd
 
http://www.gmisl.co.uk
Combined Market Traders Insurance Association
 
http://www.cmtia.co.uk

Ysgrifennydd Aelodaeth

I gysylltu 'r Ysgrifennydd Aelodaeth:
 
Lynn Turnbull
Rhewl
Rhes-y-Cae Road
Hendre
Mold
CH7 5QW
 
Tel: 01352-741488
Neu, gallwch yrru neges i'r Ysgrifennydd Aelodaeth yma.

Bwrdd a chadair gan Querx Sidan wedi'w liwio a llaw Bag llaw Peirograffeg Draig mewn cerameg Dillad o ddefnydd wedi'w ail-gylchu Gweuwaith unigol o'r safon uchaf Ffurf mewn cerameg

Hafan