Rhestr O Newdiadau I'r Wefan

09/03/18 Ffurflen negeseuo wedi'w diweddaru. Ychwanegu taflen 2018 y Gymdeithas ar y dudalen dogfennau.

01/02/18 Diweddaru'r Calendr Ffeiriau 

18/10/17 Ychwanegu manylion Ffair Nadolig Glynllifon.

06/06/17 Diweddaru'r dudalen Newyddion.

24/04/17 Diweddaru'r dudalen Newyddion.

21/04/17 Diweddaru'r dudalen Newyddion.

16/01/17 Diweddaru'r Calendr Ffeiriau a'r dudalen Newyddion.

15/11/16 Ychwanegu hysbyseb ffair Splash 2016 i'r dudalen flaen.

16/08/16 Diweddaru tudalen Calendr Ffeiriau.

01/06/16 Dileu'r ffurflen cais aelodaeth - rhaid cysylltu a'r Ysgrifennydd Aelodaeth nawr. Taflen wybodaeth 2016 y Gymdeithas ar gael i'w lawrlwytho o'r dudalen Dogfennau.

28/05/16 Diweddaru'r dudalen Newyddion.

09/04/16 Tudalen Newyddion. Tudalen Calendr Ffeiriau. Hysbyseb Conwy.

24/03/16 Newidiadau i dudalen dolenni cyswllt gwefannau'r aelodau.

22/02/16 Cywiro dyddaid ffair y Bulkeley Hotel ar y dudalen Calendr Saesneg, a newid dyddiad ffair Y Grosvenor. Diweddaru y dudalen Newyddion. Ymgais i gael y botwm cyswllt i Facebook i weithio fel y dylai. Diweddaru rhestr aelodau'r Pwyllgor.

10/02/16 Ychwanegwyd ffair grefftau Canolfan Arddio Y Grosvenor (ger Caer).

31/01/16 Diweddaru tudalennau Calendr Ffeiriau a Newyddion.

23/10/15 Diweddaru tudalennau Newyddion a Calendr Ffeiriau.

30/05/15 Newidiadau i dudalennau Newyddion a Calendr Ffeiriau.

19/05/15 Newidiadau i dudalennau Newyddion a Calendr Ffeiriau.

10/04/15 Canslo ffair grefftau Betws-y-Coed, newidiadau i dudalenau'r Calendr a Newyddion.

03/04/15 Diweddaru tudalen dolen gyswllt gwefannau'r aelodau a'r dudalen Amdanom Ni.

10/03/15 Diweddaru'r dudalen newyddion.

24/02/15 Diweddaru'r dudalen newyddion. Rhestr aelodau'r pwyllgor wedi'w ddiweddaru wedi'r cyfarfod blynyddol. Diweddaru cyfeiriad ebost y ffurflen Cais Mynychiad. Ffurflen Neges Ffeiriau Crefft wedi'w ddiweddaru. Man gywiriad i ffurflen neges gyffredinol.

07/01/15 Diweddaru Calendr Ffeiriau 2015 hefo manylion y ffeiriau a gadarnhawyd hyd yn hyn. Diweddaru'r dudalen Newyddion.

25/09/14 Diweddaru tudalennau newyddion a chalendr wedi i'r ffair Grosvenor gael ei chanslo.

31/08/14 Cywiro rhestr aelodau'r Pwyllgor ar y dudalen Amdanom

16/06/14 Lluniau o ffair grefftau Gwyl Gelfyddydau Eryri yn yr oriel luniau. Diweddaru tudalen newyddion.

09/06/14 Ffair grefftau Porth Eirias wedi'i chanslo.

30/05/14 Dolenni cyswllt i'r hen WepLyfr (Facebook) a Trydar (Twitter), ar y chwith ar y dudalen flaen.

27/05/14 Diweddaru'r dudalen Newyddion.

25/05/14 Ychwanegu un dolen i dudalen Gwefannau Aelodau. Ychwanegu dwy ffair i dudalen rhestr digwyddiadau.

25/02/14 Cywiro dyddiad ffair grefftau y Grosvenor. Diweddaru tudalen Gwefannau Aelodau. Rhestr digwyddiadau wedi ei diweddaru.

30/01/14 Ychwanegu gwefan Old Colwyn Ceramics i dudalen Gwefannau Aelodau.

13/01/14 Rhestr digwyddiadau 2014 ar gael. Diweddaru tudalen newyddion.

18/11/13 Rhestr dros dro o ffeiriau crefft y Gymdeithas yn 2014 ar dudalen Calendr Ffeiriau.

22/08/13 Wedi trwsio'r fersiwn Saesneg, a oedd wedi stopio gweithio (roedd y fersiwn Gymraeg yn iawn).

07/06/13 Diweddaru'r dudalen Newyddion

25/05/13 Lluniau o'r Wobr Stondin Orau yn Ffair Grefftau Gwyl Biwmares ar y dudalen Newyddion.

26/04/13 Diweddaru rhestr digwyddiadau eraill.

27/03/13 Diweddaru'r sefyllfa ynglyn a ffeiriau y Pasg a'r tywydd.

17/03/13 Ychwanegu ddigwyddiad i'r dudalen digwyddiadau a drefnwyd gan eraill.

16/03/13 Diweddaru tudalen newyddion.

19/02/13 Ychwanegu dolen gyswllt Fingerprint Jewellery Studio i dudalen Gwefannau Aelodau.

15/02/13 Rhestr o ddigwyddiadau erail yng Ngogledd Cymru 2013 ar gael fel dolen gyswllt o'r dudalen Calendr Ffeiriau.

20/01/13 Ychwanegu tudalen Facebook Anglesey Pottery i'r dudalen Gwefannau Aelodau

10/01/13 Rhestr ffeiriau 2013 ar y dudalen Calendr Ffeiriau. Sylwer nad yw'r wybodaeth yn gyflawn hyd yn hyn. Diweddaru tudalen Gwefannau Aelodau.

06/11/12 Ychwanegu ddigwyddiad i'r dudalen digwyddiadau a drefnwyd gan eraill. Ychwanegu at y dudalen Newyddion.

11/10/12 Diweddaru'r hysbyseb ar y dudalen flaen am ffair nesaf y Gymdeithas. Ychwanegu 2 ddigwyddiad i'r dudalen digwyddiadau a drefnwyd gan eraill

27/09/12 Ychwanegu fersiwn Medi 2012 o Gyfansoddiad y Gymdeithas, wedi'r newidiadau a wnaed yn a Cyfarfod Cyffredinol. Ar y dudalen dogfennau.

10/09/12 Ychwanegu digwyddiad i'r dudalen digwyddiadau a drefnwyd gan eraill

20/08/12 Diweddaru'r dudalen flaen.

06/08/12 Newid hysbyseb ar y dudalen flaen ar gyfer ffair grefftau Sioe Mn.

05/06/12 Diweddaru tudalennau blaen a newyddion.

28/05/12 Diweddaru rhestr ffeiriau crefft Gogledd Cymru.

18/05/12 Diweddaru tudalen Newyddion. Dileu hysbyseb ffair Caergybi.

09/05/12 Diweddaru tudalen Newyddion.

08/05/12 Newid yr hysbyseb am ein ffair grefftau nesaf.

20/04/12 Ychwanegu rhybudd i'r dudalen ffurflen negeseuo Cysylltu  Ni i annog defnyddwyr i wneud yn siwr eu bod yn teipio eu cyfeiriad ebost yn gywir ac yn ofalus, ar l derbyn sawl neges na allwn ymateb iddynt oherwydd fod y cyfeiriad ymateb yn anghywir yn y neges a dderbyniwyd.

18/04/12 Diweddaru tudalen dolenni cyswllt i wefannau'r aelodau. Ychwanegu tudalen yn rhestru ffeiriau a drefnwyd gan eraill (cysylltiad o dudalen Calendr Ffeiriau). Diweddaru'r dudalen Newyddion.

10/04/12 Diweddaru tudalennau newyddion a chalendr ffeiriau.

28/02/12 Diweddaru tudalen Newyddion. Fersiwn 2012 o daflen gwybodaeth y Gymdeithas ar gael ar y dudalen Dogfennau.

25/01/12 Diweddaru tudalen Newyddion. Cywiriad i'r rhestr ffeiriau ar y dudalen Saesneg.

24/01/12 Diweddaru tudalen Calendr Ffeiriau.

22/01/12 Diweddaru tudalennau Newyddion a Calendr Ffeiriau.

19/01/12 Diweddaru tudalen calendr ffeiriau crefft.

10/01/12 Llawer o newidiadau mewnol oherwydd yr angen i gyflwyno delwedd Captcha ar y ffurflenni cyswllt. Newidiadau i rai tudalennau ar gyfer diweddariadau 2012.

15/12/11 Diweddaru rhestr ffeiriau crefft 2012. Cywiro camgymeriad yn a blwch Newyddion ar y dudalen flaen.

12/12/11 Ychwanegu at y dudalen Newyddion. Diweddaru'r dudalen flaen.

27/11/11 Diweddaru'r dudalen flaen i gynnwys manylion ein ffair grefftau nesaf yn Y Plasau.

06/11/11 Cywiro camgymeriad dyddiadau ffair y Bulkeley 2012 ar dudalen Calendr Ffeiriau.

01/11/11 Diweddaru'r rhestr ffeiriau crefft 2012. Ychwanegu at y dudalen Newyddion.

12/10/11 Ychwanegu rhestr o ffeiriau crafft 2012 (rhestr dros dro) i dudalen Calendr Ffeiriau

11/10/11 Ychwanegu dolenni cyswllt i ragor o wefannau aelodau newydd ar dudalen Gwefannau Aelodau

08/10/11 Ychwanegu dolen gyswllt i wefan Jaspersparkle ar dudalen Gwefannau Aelodau.

03/09/11 Diweddaru rhestr mathau o grefftau yn ffair Betws-y-Coed.

01/09/11 Tudalen newyddion bellach ar gael o'r cysylltiadau ar chwith y dudalen flaen. Ychwanegu dolen gyswllt i aelodau allu gyrru pytiau newyddion ataf. Wedi newid camgymeriad yn y ffurflenni negeseuo.

30/08/11 Ychwanegwyd adroddiad byr am ein ffair grefftau yn Sioe Mn i'r dudalen Newyddion.

13/08/11 Ychwanegu cwpl o wefannau aelodau i'r dudalen Gwefannau Aelodau.

12/08/11 Diweddaru hysbyseb y ffair nesaf ar y dudalen flaen. Ychwanegu dolen gyswllt i wefan yr arlunydd Julie Roberts.

03/08/11 Ychwanegu gwefan Ann Evans Knitwear i'r dudalen Gwefannau Aelodau. Ychwanegu lluniau o ffair Y Plasau mis Gorffennaf.

25/07/11 Dileu hysbyseb ffair Y Plasau ac ychwanegu un ar gyfer ffair grefftau Sioe Mn.

19/07/11 Bellach, mae'r ffair grefftau yn Llangollen a hysbysebwyd ar y dudalen calendar ffeiriau wedi'i chanslo.

18/07/11 Newid bach i'r dudalen Aelodaeth (Ffurflen Gais Aelodaeth bellach yn agor mewn ffenestr neu tab newydd yn eich porwr).

26/06/11 Ychwanegu gwefan newydd Little ems Knitwear i dudalen cyswllt gwefannau'r aelodau.

31/05/11 Ychwanegu manylion ffair grefftau Y Plasau, a newyddion am ennillydd y wobr Stondin Orau yn ffair grefftau Gwyl Biwmares.

30/05/11 Dileu hysbyseb ffair grefftau Gwyl Biwmares wedi i'r ffair orffen heno.

24/05/11 Wedi syniad gan Hazel Brend, mae yna Marquee ar y dudalen flaen hefo dolenni cyswllt i wefannau'r aelodau. Rhaid bod Javascript ar gael iddo weithio fel y dylid. Un llun yn yr oriel luniau ar y dudalen falen wedi'i ddiweddaru. Adran ar dudalen calendr ffeiriau nawr ar gael i hysbysebu ffeiriau annibynnol a drefnwyd gan aelodau (h.y. ffeiriau na drefnwyd gan y Gymdeithas fel y cyfryw).

16/05/11 Diweddaru manylion gwefan Bethan Jarvis ar dudalen rhestr gwefannau'r aelodau.

04/05/11 3 dolen newydd i wefannau aelodau. Ychydig mwy o luniau bach wedi'u hychwanegu yma ac acw.

03/05/11 Diweddaru'r hysbyseb ffair grefft ar y dudalen flaen ar gyfer y ffair nesaf.

27/04/11 Diweddaru rhestr crefftau yn ffair Erddig. Ychwanegu lluniau bach yma ac acw. Cywiro cyfeirnod '2010' ar dudalen y dogfennau.

26/04/11 Newid ffurflen negeseuo'r Cyd-drefnydd Ffeiriau i bwysleisio pa wybodaeth sydd angen pan yn gwneud cais am stondin, i geisio lleihau gohebiaeth diangen yn dilyn ceisiadau amwys.

25/04/11 Newid hysbyseb ffair grefftau ar y dudalen flaen i ffair Erddig.

05/04/11 Newid bach i hysbyseb ffair y Bulkeley ar y dudalen flaen. Fersiwn newydd o Daflen Wybodaethy Gymdeithas, gyda manylion diweddaraf ffeiriau Y Plasau (Wrecsam) wedi'u hychwanegu ar dudalen y dogfennau.

02/04/11 Ychwanegwyd manylion ffair newydd Y Plasau i'r Calendr a'r blychau newyddion ar y dudalen flaen. Ychwanegwyd ffurflen i gysylltu Swyddog Y Wasg. Ychwanegwyd ffurflen i gysylltu 'r Cynrychiolwyr Sirol i'r un dudalen. Dolen i'r ffurflenni cyswllt ar gyfer y trefnwyr ffeiriau unigol ar y calendar. Dolenni i wefannau y llefydd lle byddwn yn cynnal y ffeiriau, lle bo'n addas. Cywiro un o enwau aelodau ein pwyllgor.

28/03/11 Amlygu'r angen am yswiriant addas a dim nwyddau i'w gwerthu nad ydynt wedi'w gwneud gan y masnachwr ei hun ar dudalen y Calendr Ffeiriau, gan fod rhai pobl yn gyrru negeseuon o'r dudalen heb weld manylion yr anghenion (yn ol rhai o'r negeseuon a dderbyniwyd.)

27/03/11 Diweddarwyd hysbyseb ffair grefftau'r Bulkeley gyda manylion diweddaraf o gynnyrch y masnachwyr. Cywiro'r dyddiad.

25/03/11 Dolenni i wefannau ein haelodau bellach yn nhrefn yr wyddor (enw'r crefftwyr). Ychwanegwyd "hysbyseb" ffair y Bulkeley i'r dudalen flaen.

16/03/11 Diweddaru'r calendr ffeiriau: (a) Betws-y-Coed (Gwyl Gelfyddydau Eryri) 'nawr dros 3 diwrnod, (b) dileu'r rhybyddion "i'w gadarnhau" oddi ar digwyddiadau Llangollen a'r Wyddgrug. Diweddaru'r meta-tagiau i ddynodi "ffeiriau crefft yng ngogledd cymru".

27/01/11 Ychwanegu dolen i wefan newydd HazelB Quilts ar dudalen dolenni cyswllt gwefannau'r aelodau.

26/01/11 Dileu dolenni i wefannau cyn-aelodau.

16/01/11 Diweddaru'r dudalen calendr ffeiriau crefft.