Dogfennau'r Gymdeithas

Gallwch lawr-lwytho rhai o ddogfennau'r Gymdeithas o'r dudalen hon...
 

Taflen Am Y Gymdeithas, 2018

Taflen i'w phlygu, cyflwyniad cyntaf syml am y Gymdeithas. Ar gael fel dogfen Word (DOC) neu fel PDF. Dwyieithog.
 
Lawr-lwytho Taflen Y Gymdeithas 2018 (doc) - dogfen Word (DOC)
Lawr-lwytho Taflen Y Gymdeithas 2018 (pdf) - dogfen PDF.
 

Cyfansoddiad Y Gymdeithas

Mae cyfansoddiad Cymdeithas Crefftwyr Gwynedd A Clwyd, y fersiwn o Fedi 2012, ar gael i'w lawr-lwytho yma, mewn dwy ffurf. Ar gael yn Saesneg yn unig.
 
Lawr-lwytho fel dogfen Word
Lawr-lwytho fel dogfen PDF
 

Ffurflen "Cais Am Aelodaeth"

Ddim ar gael yma mwyach, cysylltwch 'r Ysgrifennydd Aelodaeth i drafod cyn gwneud cais - gweler y dudalen cais am aelodaeth am ragor o fanylion.
 

Ffurflen Bwcio Ffair Grefftau

Os gwelwch yn dda, cysylltwch 'r Cyd-drefnydd Ffeiriau Crefft i gael gwybod os oes stondin ar gael a gofyn am ffurflen gais.

Hafan