Calendr Ein Ffeiriau Crefft

 
 Pabell ffair grefftau Map Gogledd Cymru
Mae'r Gymdeithas yn trefnu sawl ffair grefftau pob blwyddyn. Dyma restr o'n digwyddiadau yn 2018 - sylwer y gall unrhyw un ohonynt newid heb rybudd lle bydd angen. Ceir mynediad am ddim i'r babell grefftau yn y rhan fwyaf o'r digwyddiadau, ond weithiau bydd tl mynediad i'r safle ei hun (e.e. mynediad i Sioe Mn).

Am ragor o fanylion am y digwyddiadau hyn, neu i fwcio stondin, cysylltwch a'r Cyd-drefnydd Ffeiriau CrefftBill JonesSylwch y byddwch angen Yswiriant Cyfrifoldeb Cyhoeddus os yn masnachu yn unrhyw ffair grefftau, a rhaid bod y nwyddau a werthir wedi'i gwneud yn gwbl neu'n sylweddol llaw ganddoch chi. Rhaid i unrhyw offer trydannol fel goleuadau ar eich stondin fod wedi pasio prawf PAT.

Lle bo'n addas, 'rydym wedi cynnwys cd post i helpu defnyddwyr Llywiwr Lloeren (SatNav) - ond sylwer nad yw cd post yn berffaith gywir i unrhyw un adeilad neu fan unigol y rhan fwyaf o'r amser!
 

A Hoffech Weithio Hefo Ni I Drefnu Ffair Grefftau Fel Rhan O'ch Digwyddiad Chi?

'Rydym yn gwbl barod i chydweithio a phartneriaid newydd i drefnu digwyddiadau. Er enghraifft, yn y blynyddoedd diweddar 'rydym wedi cydweithio Gwyl Biwmaris a Gwyl Gelfyddydau Eryri i gynnal ffair grefftau fel rhan o'u digwyddiadau hwy, a hefyd wedi cynnal ffair grefftau gyda'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Os ydych yn trefnu digwyddiad ac am weld ffair grefftau'n rhan o'r digwyddiad hwnnw, ewch i'n tudalen Cais Mynychiad i gysylltu ni (a chofiwch gysylltu ni mewn da bryd, mae'n crefftwyr yn aml yn bwcio digwyddiadau yn gynnar yn y flwyddyn!).
A craft fair stand


Rhestr Digwyddiadau 2018:


Am ragor o fanylion am y digwyddiadau hyn, neu i fwcio stondin, cysylltwch a'r Cyd-drefnydd Ffeiriau CrefftBill Jones. Mae'n falch gennym gyhoeddi y gallwn dderbyn ceisiadau gan grefftwyr nad ydynt yn aelodau o'r Gymdeithas os oes lle ar l 2 fis cyn y ffair. Oherwydd cyfyngiadau yswiriant, mae rhai anghenion ychwanegol fel gorfod gweld esiampl gwaith, rhaid i'r cynnyrch fod yn waith llaw y stondiniwr a rhaid i bethau trydannol cludadwy fod thystysgrif/sticer pasio prawf PAT, ac ati - cysylltwch Bill Jones neu trefnydd y ffair am fwy o wybodaeth. Hefyd, mae aelodau yn cael gostyngiad ar bris stondin o gymharu stondinwyr nad ydynt yn aelodau (un rheswm da am wneud cais am aelodaeth!).

Sylwer y gall y rhestr yma newid - efallai y byddwn yn ychwanegu rhagor o ffeiriau.

31/03-03/04/18Gwesty'r Bulkeley, Biwmares, Ynys Mn, LL58 8AW (Trefnydd: Bill Jones)
26-29 o Fai 2018 Gwyl Biwmares, Biwmares, Ynys Mn, LL58 8AW (mewn pabell ar y maes). (Trefnydd: Bryn Jones)
14-15 o Awst 2018Sioe Mn, Sir Fn, LL65 4RW (mewn pabell). (Trefnydd: Bryn Jones)
I'w Gadarnhau (Awst 2018) Sioe Eglwysbach, Cae Henblas, Eglwysbach, ger Bae Colwyn, LL28 5TY
I'w Gadarnhau (Tachwedd 2018)Ffair Nadolig hefo stondinau bwyd a chrefftau o waith llaw yn Parc Glynllifon, Ffordd Clynnog, Caernarfon, LL54 5DY - ar agor 10am-4pm, mynediad am ddim
Inside a craft fair Katrina Crafts Stand

Hafan