Amdanom

Cerdyn aelodaeth y GymdeithasFfurfwyd Cymdeithas Crefftwyr Gwynedd yn 1980 yn wreiddiol, fel cymdeithas di-broffid gyda'r amcan o hybu crefftwyr lleol a'u crefftau.
 
Yn 1989, ehangodd i gynnwys crefftwyr o Glwyd a chyda'r un amcanion newidwyd yr enw i Gymdeithas Crefftwyr Gwynedd A Clwyd.
 
Heddiw, mae gan y Gymdeithas aelodau ar draws Gogledd Cymru. 'Rydym yn ymfalcho yn safon uchel crefftwaith ein haelodau, ac yn trefnu ffeiriau crefft ar draws Gogledd Cymru yn flynyddol, gan roi cyfle i'n haelodau i arddangos eu crefftau i'r cyhoedd.
 
Mae'r creffwaith ar werth gan ein haelodau wedi'i gwneud yn gyfan gwbl neu'n sylweddol ganddynt.
 
Os ydych yn grefftwr ac am ymaelodi 'r Gymdeithas, ymwelwch 'n tudalen Aelodaeth.
 

Aelodau'r Pwyllgor

Pwyllgor o swyddogion etholedig sy'n gyfrifol am redeg y Gymdeithas, a reolir gan gyfansoddiad y Gymdeithas. Aelodau'r pwyllgor ar hyn o bryd yw:

Cadeirydd:
Sheila Garlick
Is-Gadeirydd: Joan Bakewell
Trysorydd: Karen Collett
Ysgrifenydd Aelodaeth: Lynn Turnbull
Ysgrifenydd: Tony Vine
Cyd-drefnydd Ffeiriau Crefft: William Jones
Trefnwyr Ffeiriau: Tony Vine, Bryn Jones
Golygydd Y Cylchlythyr: Lynn Turnbull
Gwefeistr: Dilwyn Jones
Trefnydd Presenoldeb Facebook/Twitter: Bethan Jarvis
Aelodau o'r Pwyllgor: Sue Hayton, Bryn Jones, Dave Garlick, Lynn Turnbull, Bethan Jarvis
 
I yrru neges i un o'r swyddogion, defnyddiwch y ffurflen cyswllt.

Tlysau pren Pwped dwrn Cyw iar y pasg Blwch etui Cadair siglo Cardiau cyfarch Pelican pren Pen dafad mewn cerameg


Hafan